Mama werk helpen

Ik heb, zoals elk jaar rond deze tijd, een drukke periode op werk. Ik ben blij dat ik bijna kerstvakantie is, want ik heb genoeg van al die avonden laat thuis. De kinderen hebben er ook genoeg van; vooral Pluk mist mij. Ze heeft er vanmiddag een oplossing voor bedacht: mama werk helpen. Toen de Technicus vroeg of ze bedoelde dat mama dan eerder thuis kon komen, knikte ze hevig. Toen ik thuiskwam, kwam Pluk meteen mijn tas uitpakken. Ik mama helpen! De schat.

Advertenties

Zelfbewust

Pluk heeft van jongs af aan op eigen wijze heel duidelijk haar plek in het gezin ingenomen. Toen ze baby was, zorgde ze ervoor dat ze altijd gehoord en gezien werd. Als ik het me goed herinner, was ze een maand of 15 toen ze de gewoonte had om, als ze even weg was geweest, roepend aan te komen lopen: BENNIK!

Onlangs heeft ze zichzelf ontdekt in de achterkant van haar lepel. Ze houdt dan de lepel tegen haar neus en roept: FOTO! Ze bewondert zichzelf en draait vervolgens de lepel om om trots de foto aan ons te tonen. Vanavond bekeek ze de foto nog eens goed, waarop ze riep: HALLO MIJ!

Ik heb het afgelopen jaar een hoop geleerd van Pluks vanzelfsprekende manier van er zijn.

Plaaggeest

Pluk is een boefje. Zo klein als ze is (in onze ogen in ieder geval), zo goed kan ze al plagen. Ze heeft onlangs ontdekt waarmee ze Jip op de kast krijgt. Ze wijst naar de klok en zegt: wasmachine! Dat klopt dus niet. En dat kan Jip niet hebben.